ZienzFiction
 

Het verhaal/The story


Er is een verhaal dat naar een uitgever kan. Er is een verhaal wat mij jarenlang onderzoek heeft gekost. Er is een verhaal over iemand die vooralsnog als vrijwilliger in 1943 naar Berlijn ging en dat een week voor dat het voor iedereen boven de 18 verplicht werd. Door te gaan kon zijn moeder in Friesland onderduiken en konden de extra voedselbonnen die hij als vrijwilliger kreeg doorgestuurd worden naar zijn moeder.Na de onderduik verhuisde de overige familie van Amsterdam naar Haarlem Noord. Zijn moeder was joods en door naar Berlijn te gaan heeft hij haar gered.Hij werkte bij Argus Motorenwerken in Reinickendorf. Hij leerde daar overigens een vak.In Berlijn kwam hij in aanraking met het communistisch verzet. Zijn toenmalige vrienden werden later belangrijke mensen in de DDR. Hij werkte in zijn latere leven voor de Stasi en (waarschijnlijk) de Mossad.Het verhaal van mijn vader nu op canvas, de rest van het verhaal volgt later.

There is a story that can go to a publisher. There is a story that has cost me years of research. There is a story about someone who, as a volunteer, went to Berlin in 1943 and that a week before it became mandatory for everyone over 18.By going his mother could go into hiding in Friesland and the extra food stamps he received as a volunteer could be sent to his mother. After her hiding the family moved from Amsterdam to Haarlem Noord. His mother was jewish and to protect her he left for Berlin.He worked at Argus Motorenwerken in Reinickendorf. He also learned a profession there. In Berlin he came into contact with communist resistance. His former friends later became important people in the GDR. He worked in his later life for the Stasi and the Mossad.The story of my father now on canvas, the rest of the story follows later.