silly1

Zienz Fotografiek, analoge en digitale toepassingen

Met heel veel negatieven en 7TB aan digitaal fotomateriaal is het mogelijk fotografie anders te benaderen. Het resultaat is schilderwerk, collages en wat maar in het hoofd opkomt en geeft mij na 50 jaar fotografie nieuwe mogelijkheden om op een andere manier met dit beeldmateriaal om te gaan. De resultaten zijn op deze website te vinden. Zienz is de samenvoeging van ‘zie enzovoort’.

My collection of many negatives and 7TB of digital photographs makes it  possible to approach photography differently. The result is either a painting, collage or whatever comes in my mind. 50 years of photography give me new possibilities to create  new visuals  in a different way. The results can be found on this website.

Mei in hiel soad negativen en 7TB oan digitaal fotomateriaal is it mooglik fotografy oars benei te kommen. It resultaat is skilderwurk, kollaazjes en wat mar yn ’e holle opkomt en jout my nei 50 jier fotografy nije mooglikheden om op in oare manier mei dit byldmateriaal om te gean. De resultaten binne op dizze webside te finen. Zienz is de ôfkoarting fan ‘zie enzovoort’.